Wereld

Lichtjesdag

Oirschot
Wereldlichtjesdag Oirschot 2017,

zondag 10 december is Wereldlichtjesdag. Tijdens wereldlichtjesdag worden overal ter wereld overleden kinderen herdacht. Dit doen we door op 10 december tussen 18.45 uur en 19.30 uur een kaarsje op te steken. Als iedereen dit doet, verdeeld over alle tijdzones in de wereld, dan branden er dus 24 uur lang kaarsen voor deze kinderen. Oirschot doet mee. U ook ?

Locatie Wereldlichtjesdag in Oirschot.

Vorig jaar werd wereldlichtjesdag voor de 1e keer in het Boterkerkje georganiseerd, Een schitterende locatie maar door de zeer grote belangstelling hebben we dit jaar een wat grotere locatie gevonden: de kapel van klooster Nazareth, ingang aan de koestraat nr 35. Inloop vanaf 18:15 uur, aanvang 18:45 uur.

Voor verdere informatie verwijs ik naar onze facebookpagina of stuur even een mail.


World Wide Candle Lighting Wereldlichtjesdag is ontstaan in 1997 in Amerika als World Wide Candle Lighting. Steeds meer mensen doen er aan mee. Er zijn overal in de wereld openbaar toegankelijke bijeenkomsten. In onze gemeente Oirschot vindt dit jaar op Wereldlichtjesdag ook een bijeenkomst plaats.

Al enkele jaren is er een wens om Wereldlichtjesdag ook te kunnen realiseren voor de ouders van overleden kinderen in de gemeente Oirschot. Berdien uitvaartbegeleiding heeft het initiatief genomen, maar kan dit alleen natuurlijk niet alleen. Een enthousiaste groep vrijwilligers denkt mee en helpt mee. Uit ervaring weten enkele wat het is om een kindje te verliezen. Zij weten hoe belangrijk het is dat de namen van hun kinderen genoemd blijven worden. Het doel van Wereldlichtjesdag Oirschot zal naast het herinneren van onze overleden kinderen ook een functie hebben waarbij het verdriet gedeeld mag en kan worden. Iedereen die een kind heeft verloren of hier in de nabije omgeving mee te maken heeft gehad, jong of oud, is welkom.

Moeders, vaders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, ooms en tantes, vrienden en vriendinnen. Iedereen, jong en oud, die zich betrokken voelt bij het verlies van een kind, of het nu lang of kort geleden is overleden, is welkom. Indien u wenst dat de naam van het kind genoemd word gelieve dit per mail door te geven.
Dit kan per mail via info@berdienuitvaart.nl of wereldlichtjesdagoirschot@gmail.com

Wilt u graag een invulling geven aan deze avond met een persoonlijk verhaal of gedicht, neem dan contact op met Berdien via 06-42480826.

Organisatie Berdien van de Ven


Facebookpagina Berdien ritueel- & uitvaartbegeleiding
Facebookpagina Wereldlichtjesdag Oirschot

Meer weten?

Harnasweg 1 | 5688 EA | Oirschot

info@berdienuitvaart.nl

24 uur bereikbaar
06 - 424 808 26