Gesprek bij leven /

levenseinde ritueel


”Als je kunt zeggen: “Het was goed zo,” valt de levenslast van je af.”
Wubbo Ockels

Soms komt een overlijden onverwacht, soms weten we dat het levenseinde nadert. We zijn in onze cultuur nog niet zo gewend open en vrij over de dood te praten. Toch kan het heel fijn zijn om bij een naderend overlijden in een voorgesprek uw wensen en de mogelijkheden te bespreken en vast te leggen. Maar ook de naasten van een ernstig ziek iemand kunnen behoefte hebben aan informatie en geruststelling zodat, ze zich in de fase van het afscheid geen zorgen hoeven te maken over praktische en organisatorische zaken.

Bij een naderend overlijden kan ik ondersteunen om deze overgang met aandacht en respect te bespreken. Voor diegene die stervende is kan het de ruimte vergroten om het leven los te laten. Ik stimuleer om de wensen en grenzen met degenen die achterblijven te bespreken. Ook kan ik eventueel het nodige regelen voor het afscheid en bijbehorende viering. Het geeft rust en houvast elkaar alvast te leren kennen en om het afscheid te bespreken. Een gesprek bij leven over de invulling en mogelijkheden rondom uw uitvaart is altijd mogelijk, kosteloos en vrijblijvend.

Ook als Ritueelbegeleider kan ik u mogelijkheden aandragen. Samen met u kan ik een belangrijk moment in uw leven markeren, een zogenaamd grensmoment. Met elkaar stilstaan bij een naderend einde van een geliefd persoon kan een troostende en helende ervaring zijn. Samen terug kijken op het geleefde leven. Dankbaarheid uitspreken voor alle mooie dingen die men ontvangen heeft van elkaar. En waar nodig vergeving schenken voor dat wat niet goed is gegaan. Met liefde en genegenheid elkaar nog eens in de ogen kijken en zeggen:

"Het was goed zo..."

Er is de mogelijkheid om iets te zeggen ter bemoediging voor diegene die gaat sterven maar, ook voor diegenen die achterblijven. Met woorden, muziek en rituelen kan ik een levenseinderitueel samen met alle betrokkenen inhoud en vorm geven.

U kunt hier altijd een vrijblijvend gesprek voor aanvragen