Kosten

Werkwijze


KOSTEN

Een uitvaart is altijd een kostbare zaak. Ik werk vanuit persoonlijke aandacht voor de overledene en de nabestaanden. Iedere uitvaart is daarmee een individueel traject waarin we samen zoeken naar een passend en waardig afscheid. De uiteindelijke kosten van een uitvaart zijn uiteraard sterk afhankelijk van de wensen die u wilt realiseren. Het is goed te weten, dat u diverse kosten kunt beïnvloeden door voor alternatieven te kiezen. Hierin geef ik u graag advies.

Berdien Uitvaartbegeleiding staat voor transparantie. Dat vinden wij belangrijk.

Wij zijn open in onze werkwijze en zijn helder in de kosten die gemaakt worden bij een uitvaart. Voor de begeleiding en organisatie van het afscheid betaalt u een vast tarief (fee).
Alle andere diensten en producten berekenen we één op één aan u door. Er is géén sprake van verborgen provisie. Eventuele kortingen die wij kunnen bedingen, zijn in uw voordeel. Deze, voor de uitvaartbranche, nog niet zo gebruikelijke werkwijze is transparant en kan leiden tot aanzienlijke besparing van de kosten op uw uitvaart.

Onafhankelijk advies

Mensen in rouw zijn kwetsbaar. Wij vinden het dan ook belangrijk dat wij u onafhankelijk advies kunnen geven. Dat kan alleen als wij géén enkel belang hebben bij de keuzes die u maakt. Wij ontvangen géén provisie op de producten of diensten die u kiest. Ons enige belang is dat u de juiste keuzes maakt.
Wij kunnen u onafhankelijk adviseren omdat wij provisievrij werken, niet in het bezit zijn van rouwcentra of een wagenpark en omdat wij géén afspraken hebben met verzekeraars. Na het bespreken van uw wensen ontvangt u binnen 24 uur een begroting van de kosten. Een week na de uitvaart ontvangt u de definitieve factuur. Dat is één verzamelfactuur met kopieën van facturen van derden bijgevoegd.

VERZEKERING

Ongeacht of en waar u verzekerd bent kan ik u begeleiden. U bent altijd vrij in de keuze van een uitvaartondernemer. Heeft u een verzekering afgesloten? Vaak gaat het dan om een kapitaalverzekering of een naturaverzekering. Bij een kapitaalverzekering krijgt u een som geld uitgekeerd voor de bekostiging van de uitvaart.

Bij een naturaverzekering krijgt u een vaststaand standaardpakket diensten en producten voor het verzekerde bedrag. Uw verzekeraar bepaalt de inhoud van dit standaardpakket.

Wanneer u kiest voor een uitvaart op maat, worden extra gemaakte kosten meestal niet door de verzekeringsmaatschappij gedekt. Denk bijvoorbeeld aan een kerkdienst, koffie na de begrafenis of crematie en een overlijdensbericht. Juist hierom is het bespreken van alternatieven en de te verwachten kosten zo belangrijk. Ik kan u helpen bij het verzilveren van een dergelijke polis.

Uitvaartverzekering

Het is een wijdverbreid misverstand dat u verplicht bent de uitvaart te laten verzorgen door de verzekeningsmaatschappij/uitvaartbedrijf waar u een polis heeft lopen. Niets is minder waar! Als u zelf kiest voor een uitvaartverzorger wordt het verzekerde bedrag ook gewoon uitbetaald.

Ook al bent u bij een maatschappij verzekerd voor de kosten van een uitvaart, u hoeft deze maatschappij niet te bellen na een overlijden. U mag zelf beslissen welke uitvaartverzorger de zorg voor uw uitvaart op zich neemt. Dat bepaalt u zelf. Ook uw nabestaanden hebben, op het moment na overlijden, de mogelijkheid zelf een keuze te maken.

U mag zelf uw uitvaartverzorger kiezen.