Logo Berdien Uitvaart Header

Wereldlichtjesdag

Elke 2e zondag in december is het Wereldlichtjesdag. Tijdens wereldlichtjesdag worden overal ter wereld overleden kinderen herdacht. Dit doen we door op deze 2e zondag in december tussen 18.45 uur en 19.30 uur een kaarsje op te steken. Als iedereen dit doet, verdeeld over alle tijdzones in de wereld, dan branden er dus 24 uur lang kaarsen voor deze kinderen. Oirschot doet mee. U ook ?
Locatie Wereldlichtjesdag in Oirschot.

2016 werd wereldlichtjesdag voor de 1e keer in het Boterkerkje in Oirschot georganiseerd, Een schitterende locatie maar door de zeer grote belangstelling hebben we daarna een wat grotere locatie gevonden: de kapel van klooster Nazareth, ingang aan de koestraat nr 35. Inloop vanaf 18:15 uur, aanvang 18:45 uur.

Op Wereldlichtjesdag worden er overal ter wereld, op de tweede zondag van december, kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Iedereen is dan welkom om een lichtje aan te steken voor het kind dat gemist wordt. Of het nu kort geleden is, of jaren terug, een plek is leeg, het missen zal mogelijk een eigen vorm hebben gekregen.

Wereldlichtjesdag is een betekenisvol initiatief waar iedereen aan mee kan doen. Om 19.00 uur lokale tijd worden er wereldwijd honderden lichtjes aangestoken voor overleden kinderen en worden hun namen genoemd. Ook mensen die zich nauw betrokken voelen, steken vaak uit betrokkenheid een kaarsje aan. Samen zorgen we er op deze manier voor, dat er over de hele wereld, een hartverwarmend lint van lichtjes ontstaat.

In Nederland wordt er op verschillende plaatsen meegedaan, wij organiseren het jaarlijks in Oirschot. Ook als je niet in Oirschot woont ben je welkom om aan te sluiten. Er zijn gedichten, een verhaal, Er is live muziek, een aantal passende liedjes en als de namen worden genoemd steken we de kaarsen aan. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn maar wel een naam laten noemen, bel of mail ons, wij zullen de naam noemen en een kaars branden.

Voor verdere informatie verwijs ik naar onze facebookpagina of stuur een mail naar contact@berdienuitvaart.nl.

Herinneren

Iedereen, jong en oud, die zich betrokken voelt bij het verlies van een kind, of het nu lang of kort geleden is overleden, is welkom. Indien u wenst dat de naam van het kind genoemd word gelieve dit per mail door te geven.

Op Wereldlichtjesdag worden er overal ter wereld kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Zo gaat in 24 uur een golf van licht over de hele wereld

Samen staan we sterk.
World Wide Candle Lighting Wereldlichtjesdag is ontstaan in 1997 in Amerika als World Wide Candle Lighting. Steeds meer mensen doen er aan mee. Er zijn overal in de wereld openbaar toegankelijke bijeenkomsten. In onze gemeente Oirschot vindt dit jaar op Wereldlichtjesdag ook een bijeenkomst plaats.

Al enkele jaren is er een wens om Wereldlichtjesdag ook te kunnen realiseren voor de ouders van overleden kinderen in de gemeente Oirschot. Berdien uitvaartbegeleiding heeft het initiatief genomen, maar kan dit alleen natuurlijk niet alleen. Een enthousiaste groep vrijwilligers denkt mee en helpt mee. Uit ervaring weten enkele wat het is om een kindje te verliezen. Zij weten hoe belangrijk het is dat de namen van hun kinderen genoemd blijven worden. Het doel van Wereldlichtjesdag Oirschot zal naast het herinneren van onze overleden kinderen ook een functie hebben waarbij het verdriet gedeeld mag en kan worden. Iedereen die een kind heeft verloren of hier in de nabije omgeving mee te maken heeft gehad, jong of oud, is welkom.

Moeders, vaders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, ooms en tantes, vrienden en vriendinnen. Iedereen, jong en oud, die zich betrokken voelt bij het verlies van een kind, of het nu lang of kort geleden is overleden, is welkom. Indien u wenst dat de naam van het kind genoemd word gelieve dit per mail door te geven.
Dit kan per mail via info@berdienuitvaart.nl of wereldlichtjesdagoirschot@gmail.com

Wilt u graag een invulling geven aan deze avond met een persoonlijk verhaal of gedicht, neem dan contact op met Berdien via 06-42480826.

Organisatie Berdien van de Ven